RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

RET en werk

Ook op het werk spelen emoties, gedachten en gedrag van mensen een grote rol. Effectief functioneren op de werkvloer wordt nu eenmaal niet alleen bepaald door de capaciteiten en vaardigheden die medewerkers hebben. De productiviteit van medewerkers, de kwaliteit van werkzaamheden en de manier waarop mensen samenwerken kan enorm beïnvloed en belemmerd worden door hoe mensen zich voelen en gedragen. RET kan positief bijdragen aan het verminderen van deze belemmeringen en zo optimaal en effectief functioneren op het werk bevorderen. In overleg met u als verwijzer kan gekozen worden voor een kortdurend RET-traject van gemiddeld 10 a 15 gesprekken van 45 a 90 minuten.

Het tarief is € 125 per consult van 45 minuten, excl. 21% BTW.
Als uw werkgever is betrokken bij de verwijzing is hierbij inbegrepen vooroverleg met uw verwijzer en indien u daarvoor toestemming geeft ook terugrapportage over het traject.

Voor aanmelding/contact, lees verder

Irrationele overtuigingen bij werkgerelateerde problematiek