RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Cognitieve Gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden: cognitieve therapie en gedragstherapie. RET is één van de vormen van cognitieve therapie. Voor RET lees de RET-pagina.

Cognitieve therapie

In cognitieve therapie wordt veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of machteloos. In cognitieve therapie onderzoekt men in zo’n geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is.

Zo’n onderzoek wordt door de therapeut en de cliënt in nauwe samenwerking met elkaar ondernomen. Zo wordt bijvoorbeeld bij depressieve klachten nagegaan of de cliënt werkelijk mislukt en minder waard is, als hij dat denkt; en of andere mensen hem inderdaad niet mogen of minachten. Waar dat relevant is, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. Ook dat zoeken naar meer positieve/realistische standpunten is een gezamenlijke onderneming van cliënt en therapeut. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde oefeningen en huiswerkafspraken.

Gedragstherapie

In gedragstherapie wordt altijd veel waarde gehecht aan het gedrag van cliënten. Hoe je doet is immers van invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren brengt, voelt zich eerder onzeker, machteloos of geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd zich te beheersen, handelt eerder impulsief. Zo houden gedragspatronen emotionele problemen in stand. In gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden.

Gedragspatronen

In een gedragstherapie brengt men eerst de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. De cliënt leert bijvoorbeeld om geleidelijk situaties te betreden die tot dan toe uit angst werden vermeden. Of de cliënt leert assertieve vaardigheden waarmee hij met moeilijke situaties beter kan omgaan.

Cognitieve gedragstherapie

Beide methodes kunnen goed met elkaar worden gecombineerd. In een en dezelfde therapie kan de cliënt leren zowel anders tegen moeilijkheden aan te kijken, als er anders mee om te gaan. Daarom werken cognitieve gedragstherapeuten soms vooral langs cognitieve weg, soms vooral langs een gedragsmatige methode en andere keren met een combinatie van methodes: cognitieve gedragstherapie.

Lees verder en bekijk de filmpjes over CGT en de informatie voor professionals