RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

SGGZ/Psychotherapie

SGGZ/Psychotherapie is een grondige aanpak geschikt voor iets langerdurende of matig ernstige klachten op gebied van uw emoties en functioneren in uw dagelijks leven. Doel is uiteraard klachtvermindering.
Bij SGGZ/Psychotherapie wordt ook nader ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van uw hinderlijke overtuigingen en van uw zelfondermijnend gedrag. Dit kan u helpen deze overtuigingen en gedrag los te laten, waar u dat eerder niet lukte. Ook biedt psychotherapie ruimte om vertrouwder met uw gevoelens te raken, zodat u er beter mee om kunt gaan. Dit gebeurt onder andere doordat aandacht wordt besteed aan gevoelens tijdens de gesprekken en aan hoe u hier mee omgaat.

Voor SGGZ /Psychotherapie kan gekozen worden als als u, uw huisarts en de therapeut vinden dat een kort traject u onvoldoende op weg kan helpen, en dat SGGZ/Psychotherapie voor u aanvullende waarde kan hebben.

SGGZ/Psychotherapie is binnen deze praktijk weliswaar intensiever dan coaching / training en GBGGZ/ Eerstelijnspsychologie, maar toch relatief kortdurend. Denkt u bijvoorbeeld aan 20 tot 30 gesprekken van 45 a 90 minuten in de loop van 12 maanden á anderhalf jaar.

In veel gevallen is een vergoeding door uw zorgverzekeraar mogelijk. Momenteel is er geen eigen bijdrage voor psychotherapie, wel wordt uw eigen risico aangesproken. Een verwijskaart van uw huisarts is nodig.

Continuïteit bij SGGZ
Bij niet nakomen van een afspraak ontvangt u een bericht met het verzoek een vervolgafspraak te maken. Wij verzoeken u daar binnen redelijke termijn (2 á 4 weken) op te reageren. Continuïteit is voor uw therapie belangrijk. Ook kan een vergoedingenstructuur voor uw behandeling meestal niet ongebruikt open blijven staan, dit kan vergoedingsproblemen geven. Als u niet binnen 1 maand reageert, wordt de behandeling afgerond en gedeclareerd. Voor de niet nagekomen afspraak krijgt u een factuur (OZP-tarief).

Zie ook: kosten, RET, CGT, KDP