RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Vertrouwelijkheid

Gegevens over de gesprekken die u binnen de praktijk voert worden strikt vertrouwelijk en volgens het voor psychotherapeuten geldende beroepsgeheim behandeld. Overleg met bijvoorbeeld uw bedrijfsarts kan alleen plaats hebben indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Klik hier voor het Privacyreglement van de praktijk.

Ingeval van GBGGZ (eerstelijnspsychologie): In het geval van verzekerde zorg is de praktijk verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan Akwa GGZ (het kwaliteitsinstituut voor de GGZ). Het gaat hierbij om geheel geanonimiseerde gegevens. Dit gebeurt via een beveiligde en versleutelde internetomgeving. Door het landelijk verzamelen van deze gegevens wordt o.a. zichtbaar hoeveel zorg is verricht en voor welke klachten.

Ingeval van SGGZ (psychotherapie) geldt een wettelijk verplichte aanlevering van uw volledig geanonimiseerde diagnostische gegevens aan Akwa GGZ (het kwaliteitsinstituut voor de GGZ). Dit gebeurt via een beveiligde en versleutelde internetomgeving. Ook wordt bij SGGZ/psychotherapie de globale diagnosegroep zichtbaar voor uw zorgverzekeraar.

Ook doet de praktijk aan klanttevredenheidsonderzoek, bijvoorbeeld door u tijdens het laatste consult te vragen een evaluatieformulier in te vullen over de geleverde dienstverlening. Onder andere op deze manier werkt de praktijk aan kwaliteitsbevordering.