RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Consultatie

Hilda van der Steen is als Klinisch Psycholoog beschikbaar voor consultatie, bijvoorbeeld aan huisartsen of POH-GGZ. Mocht u als huisarts of POH-GGZ een afspraak willen maken om u hierover te informeren, dan ben ik daartoe graag bereid. Uiteraard zijn daaraan voor u geen kosten verbonden.

Door mijn eerdere werkervaring ben ik goed thuis in de volgende gebieden: medische psychologie, optimaal leren omgaan met lichamelijke klachten en (chronische) ziekte (inclusief diabetes en oncologische problematiek), werkgerelateerde problematiek, angst en depressie, problemen op gebied van zelfbeeld en assertiviteit, problemen die het gevolg zijn van opgroeien met een ouder met psychiatrische problematiek (KOPP-problematiek), rouw en verwerkingsproblematiek en eetproblemen.

Voor consultatie hanteert de praktijk de door HCZK vastgestelde tarieven.