RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Kosten en vergoedingen

Afzeggen van afspraken

Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, laat u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk telefonisch weten. Dan kan deze tijd voor iemand anders worden benut. 
Als de afspraak niet minstens 2 volle werkdagen (minimaal 48 uur waarvan 2 werkdagen) tevoren wordt afgezegd worden de kosten daarvan bij u in rekening gebracht. De kosten zijn € 124,16 per sessie van 45 minuten.
In het geval uw ziektekostenverzekering (een deel) van de kosten vergoedt, houdt u er dan rekening mee dat zij afgezegde afspraken niet vergoeden, en dat altijd het volledige bedrag bij uzelf in rekening wordt gebracht. Sinds de komst van het Zorg Prestatie Model mogen kosten voor behandeltijd die niet benut wordt, niet bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht worden als de behandeltijd meer dan een kwartier afwijkt. Bijvoorbeeld wanneer u meer dan 15 minuten te laat op uw afspraak komt, kan dit gedeelte van de behandeltijd bij uzelf in rekening gebracht worden.

Gebruikt u alstublieft geen e-mail of post om uw afspraak af te zeggen, omdat dit de praktijk later bereikt.

Klachtenregeling

De praktijk wijst u erop dat u gebruik kunt maken van het klachtrecht. Als u een klacht heeft over uw therapie, bespreekt u dit dan eerst met uw therapeut. Als dit onvoldoende oplossing zou brengen, is er eventueel de mogelijkheid dat u de klacht met een collega uit mijn overlegnetwerk bespreekt. Als u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, dan kunt u zich tot de beroepsvereniging wenden:

Nederlands Instituut van Psychologen, telefoon: 030 - 8201500 
Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), LVVP@klachtencompany, telefoon: 088-2341606, of aangetekend naar: Postbus 3106, 2601 DC Delft.