RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Kortdurende Dynamische Psychotherapie

Wat betreft de werkwijze heeft KDP veel overeenkomst met Cognitieve Gedragstherapie (stroming: Affect - Fobie). Een internationale benaming voor KDP is ISTDP: Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy.
KDP is vooral geschikt voor mensen die zich met verschillende soorten klachten (bv. fobische klachten, dwang, eetstoornissen, somberheid etc.) kunnen aanmelden, maar die daaronderliggend zogenaamde “autonomie- en intimiteitsproblemen” hebben. Dat wil zeggen voor mensen die op basis van hun levenservaring geleerd hebben om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan (met intimiteit wordt hier bedoeld: contact met het eigen gevoel, en vanuit weten wat je voelt en wilt, contact maken met de ander).

Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen gevoelens niet doordat zij deze bv. bij voorbaat negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf.

Wat ook kan voorkomen, is dat de eigen gevoelens en verlangens van binnen nog wel herkend worden, maar dat deze gevoelens meteen angstig en schuldig maken zodat de persoon in kwestie ze alsnog wegdrukt of bv. zich niet meer rechtstreeks zal uiten.

Lees verder