RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Cognitieve Gedragstherapie

Werkt Cognitieve Gedragstherapie?

Ja. Zowel naar de effecten van cognitieve therapie, als van gedragstherapie, als van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Daarom noemt men cognitieve gedragstherapie ook wel “evidence-based”. Heel vaak bleek cognitieve gedragstherapie de meest effectieve psychotherapie te zijn. Dikwijls even effectief en een enkele keer zelfs effectiever dan medicatie.

Hoe lang duurt Cognitieve gedragstherapie?

Door middel van huiswerk wordt de cliënt in cognitieve gedragstherapie gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan zijn behandeling. Tevens sluit cognitieve gedragstherapie doorgaans zo goed mogelijk aan bij de huidige moeilijkheden van de cliënt. Vooral om deze redenen zijn de meeste behandelingen betrekkelijk kortdurend. Dikwijls gaat het om 12 tot 25 zittingen. Bij een frequentie van 1 zitting per week of per 2 weken duren de meeste therapieën dus enkele maanden tot een jaar.

Voor nadere informatie over Cognitieve Gedragstherapie verwijs ik u graag naar de site van de specialistische psychotherapievereniging (waar de praktijk bij is aangesloten): www.vgct.nl. Op deze website vindt u met name informatie over welke hulp CGT biedt bij de meest voorkomende emotionele- en gedragsproblemen, ondersteund door video’s, praktijkvoorbeelden en links naar relevante websites en patiëntenverenigingen.

Informatiekaarten:

Bent u verwijzer of collega en wilt u meer informatie over specifieke voor- en nadelen van Cognitieve Gedragstherapie en wanneer CGT geschikt is, bekijk dan de Argumentenkaart resp. de Informatiekaart.

Wilt u meer weten over hoe cliënten Cognitieve Gedragstherapie beleven? Bekijk deze filmpjes die de beroepsvereniging VGCt heeft gemaakt. En zie www.cognitievegedragstherapie.nl.