RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Kosten en vergoedingen

Facturering en betalingsvoorwaarden

Als u zelf de gesprekken betaalt dan krijgt u aan het einde van de maand een factuur thuisgestuurd. Indien uw werkgever de sessies / coaching of supervisie / leertherapie betaalt, dan kan de factuur in overleg naar uw werkgever worden gestuurd. Neemt u in dat geval naar het eerste gesprek de juiste gegevens mee voor de facturering: aan wie moet de factuur gestuurd worden, adres en evt. kostenplaats.
Als u in aanmerking wilt komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de gesprekken door uw zorgverzekeraar dan heb ik voor het eerste gesprek een aantal gegevens van u nodig. Daarvoor krijgt u een vragenlijst en een digitale klachtenlijst toegestuurd, die u beide kunt invullen en terugsturen ter voorbereiding van uw behandeling.

Als u in aanmerking wilt komen voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar doet u dan vooraf navraag hierover bij uw zorgverzekeraar. Voor uw zorgverzekeraar zijn dan vaak de beroepskwalificaties van belang, deze vindt u op pagina Therapeut : Beroepskwalificaties. Heeft de praktijk een contract met uw zorgverzekering, dit zal vrijwel altijd het geval zijn, dan gaat de factuur naar uw zorgverzekeraar. Voorwaarde is wel dat u een diagnose heeft die onder de zorgverzekeringswet valt. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel wordt door de zorgverzekering uw eigen risico aangesproken. Heeft de praktijk geen contract met uw zorgverzekering, dan ontvangt u zelf de factuur. Het NZA-tarief 100% wordt gehanteerd. U ontvangt een factuur van de praktijk, deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt terug waar u recht op heeft.

U blijft altijd aansprakelijk voor betaling van kosten die niet onder uw verzekering vallen.

Als u in aanmerking wilt komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de gesprekken door uw zorgverzekeraar dan heb ik voor het eerste gesprek een aantal gegevens van u nodig. Daarvoor krijgt u een vragenlijst en een digitale klachtenlijst toegestuurd, die u beide kunt invullen en terugsturen ter voorbereiding van uw behandeling. In veel gevallen heeft de praktijk een contract met uw zorgverzekeraar voor de vergoeding van psychotherapie. Dan is het mogelijk dat de gesprekken direct met uw zorgverzekeraar worden afgerekend. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel wordt door de zorgverzekering uw eigen risico aangesproken. Heeft de praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de factuur. Het NZA-tarief 100% wordt gehanteerd. U ontvangt een factuur van de praktijk die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt terug waar u recht op heeft. U blijft altijd aansprakelijk voor kosten die niet onder uw verzekering vallen.

Voor GBGGZ en SGGZ geldt:

In verband met de zogenaamde vergoedingenplafonds die sommige zorgverzekeraars hanteren kan het soms voorkomen dat de praktijk van sommige zorgverzekeraars helaas geen cliënten meer kan aannemen De betalingsvoorwaarden

die de praktijk hanteert zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK- nummer 34290333. Op verzoek kunt u hiervan een kopie krijgen.

Lees verder over klachten