RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Cognitieve Gedragstherapie

Kortdurende Dynamische Psychotherapie (vervolg)

Vorige bladzijde

Doordat de therapie op actieve wijze, aan de hand van concrete situaties, zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt richt op de verschillende mechanismen waarmee deze voorkomt/vermijdt om de eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken, is de cliënt in relatief korte tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en – naar keuze- los te laten. Vervolgens staat in principe voor cliënt en therapeut de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld en blijheid) naar boven te laten komen en te laten winnen van angst.
Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de “vroegere” pijnlijke ervaringen zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden.
Tot slot: In deze vorm van therapie staat een actieve samenwerking van cliënt en therapeut centraal, beiden hebben een eigen taakstelling om het gezamenlijke doel te bereiken: gevoelens durven te herkennen, te begrijpen en deze desgewenst te uiten.

Kortdurende Dynamische Psychotherapie KDP volgens Davanloo is theoretisch gebaseerd op het psychoanalytische referentiekader. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut doelgericht en in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt echter sterk van de psychoanalytische methode en technieken.

Voor nadere informatie over KDP verwijs ik u graag naar de site van ISTDP Nederland: www.istdp-nederland.nl en van de Nederlandse Vereniging voor Kortdurende Dynamische Psychotherapie: www.vkdp.com.