RET en Psychotherapie

praktijk

praktijk

Wat is RET?

RET is een praktische, actieve benadering om met emotionele- en gedragsproblemen om te gaan en om persoonlijke groei te bevorderen. RET gaat ervanuit dat uw gedachten in belangrijke mate van invloed zijn op uw gevoelens en gedrag. U leert uw eigen onredelijke gedachten, die vaak bijdragen aan problematische gevoelens en gedrag, herkennen en veranderen. Zo krijgt u meer grip op uw persoonlijk functioneren en minder last van overmatig pijnlijke gevoelens.

Lees verder hoe werkt RET

RET is van oorsprong een vorm van psychotherapie die is ontworpen door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007). RET is kortdurend en probeert zo efficiënt mogelijk te zijn. RET doet een beroep op uw gezonde verstand en helpt u in anders denken, voelen en doen. Hierdoor leert u problemen effectiever te hanteren.
Een belangrijk uitgangspunt van de RET is dat wij als mensen veel meer verantwoordelijk zijn voor onze gevoelens en gedragingen dan we geneigd zijn te aanvaarden. Gevoelens en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door de gedachten en overtuigingen die we hebben over onszelf, anderen en het leven. Deze gedachten en overtuigingen kunnen we zelf veranderen. Dat is waar RET zich op richt. Samen met u worden uw individuele set overtuigingen ontdekt die vaak tot emotionele problemen leiden. RET helpt u uw dysfunctionele overtuigingen om te zetten in meer redelijke en helpende ideeen, onder andere door de krachtige techniek van het uitdagen. U wordt aangemoedigd nieuwe opvattingen te ontwikkelen die u helpen meer effectief en bevredigend te functioneren op uw werk en in uw persoonlijke leven.